Abban az időszakban, amikor a nyugati Avignon-ban "elkezdődött  a pápák fogsága",  keleten, pedig a mamlúk szultán által a koptok üldöztetése; 1309-ben a  Teodorich de villa Boneti okiratban, az Alsóbajom elnevezés a Kis-Küküllő érsekségének székhelyeként említődik első alkalommal. A helység fontossá válik a Kárpátoktól keleten uralkodó fejedelmek számára, amikoris Corvin Mátyás több falvat hűbéri birtokként ajándékoz, melyek  Alexandru Lăpuşneanul uralkodásáig  foglaltattak. A Küküllővárhoz való hovatartozás, a birtoklást is beleértve, nyomot hagytak az erődtemplom hajójának északi részén, a főpárkány mellett, de legfőképpen a haranglábon, ahol egy dombormű  körkörös lapján egy őstulok áll, csillagokkal a  szarvai között.  Ezek kétségtelenül Erdélyben a moldvai címertan egyedi példái.

A kőből épített csarnoktemplom felépítése: hajó és egy téglalap alakú oltár. A XVI. században a telmplom elsőként erődített eleme a csillagboltozattal fedett karzat, melyet konzolokra támaszkodó, erős, boltíves védőszinttel magasítottak. Minden árkád   öntőnyílásokat takar, a falak, pedig fogazottak. Valószínű, hogy ugyanekkor helyettesítették az abszis sokszögű falait egy egyenes vonalúval, kívül, pedig támpillérrel erősítették.  A diadalívre feltüntetett 1506-os időpont, inkább a karzat erődítésének évét sugallja, mintsem ennek építési évét. Ugyanekkor emelték a  tabernákulumot is.   Itt 1430-1440 között egy jelentős szárnyas oltár létezett, ennek domborművei a szlovákiai műhelyekkel hozhatók köttetésbe. A mai barokk oltár a XVIII. századból származik, időszak, melyhez tartozik a medgyesi Ştefan Valepagi által festett szószék is. Az északi oldalon látható festmények valószínűleg az előző évszázadból valók, a medgyesi templom freskóinak  stilisztikai vonatkozásaira hivatkozva következtethetünk arra, hogy ezek a XV. század második feléből maradtak fenn.

A hajó csillagboltozata kitartott az 1900-as évekig, amikor egy stukatúr mennyezetre cserélték.  
A karzat erődítésével egyidőben, a XVI. század elején emelték a templomot körülvevő oktagonális beltérrel rendelkező védőfalat a három toronnyal. A falak, melyek hat méter magasságot is elérnek fogazottak, és támpillérekre támaszkodnak. A masszív, négyzet keresztmetszetű, ráccsal ellátott harangláb alatt  egyben a bejárat is volt.

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.