Majdnem négy év telt el az Evrenos-bei törökjeinek legutóbbi erdélyi és Kárpátoktól inneni benyomulása után, minekutánna legyőzve lévén, 1405-ben egy királyi rendelet határozék afelől, hogy az erdő elő városait  falakkal erősítsék. Annak ellenére , hogy az elmúlt időkben a szász városok közösségeinek templomai a törökök és tatárok különféle  beütéseinek voltak kitéve, ezek erődítése nem volt időbeosztás szerinti, így Prázsmár mint egy erős vár, csak 1427-ben jelenik meg, ahol az egész emberi és állati lény  több hetet is átvészelhetett, menekülvén a portyázók támadásai elől.

Ezért, amikor az Olt fölötti  Kissink közössége, amint megtudjuk a nyugati torony feliratáról, 1421-ben befejezi a templom építését, nem volt erős falazattal  körülvéve, mint ahogy ezt pár tíz évvel később tették. A szentély felemelésére kijelölt terület, melyben később a  Szent Apostolokat  dicsőítik, nem véletlenszerűen választódott a római kori erődítmény határába, hol valaha a  Cohors II Flavia Bessorum állomásozott. Ebből a közvetlenségből adódóan az erődítménybe falazták a helyőrség számos hadizsákmányát. Nem ugyanaz a sors érte azt a női álarcot, melyet a későbbi évszázadok során tártak fel.

A csarnoktemplom nyugati oldalán egy masszív harangláb található. A téglalap alakú hajó északi tribünje kazettás mennyezetű, a karzatén, pedig egy boltszakasz van, melyet egy sokszögű csúcsíves abszis határol. Itt 1868-ból egy festett oltár van jelen. A szászivánfalvi, nagysinki és apoldi templomokhoz hasonlóan, itt is egy gótikus tabernákulum maradt fenn. Habár a templom beltere nem kíválló, ami a területmérést vagy a díszítő elemeket illeti, kívűl figyelemreméltó a XV. század közepén, fachwerk jellegű, konzolokra támaszkodó védőszint, mely a  karzat felett egy különleges sajátosságot ad a szász templom erődítési rendszerének. Hasonló példákat találunk Homoróddarócon,  Prépostfalván is.

A XV.század közepe táján a templom körül egy sokszög alakú területet magas falakkal fogtak körül, melyet a déli és délnyugati oldalakon megkettőztek, a nyugati fal egy részét elkülönítették, menedéket alkotván. Egy torony védte a bejáratot, más három vaskos  torony a védőfüggöny mentén helyezkedett el.

 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.