A helység első írásos említése 1332-ből maradt fenn, mikor megtudjuk, hogy Klosdorf  Szászkeresztúr és Mese mellett, a kerci apátság tulajdonába tartozik, hogy majd 1500-ban a Segesvár-i székhez tartozzon. A templom okiratban csak 1332-ben jelenik meg, ekkor a védőszentje Szent Miklós. Ebből az épületből ma csak a keresztelő medencét őrzik, mivel a ma is meglévő hajlékot  csak 1521 és 1524 között emelik fel. A munkálatok mestere Stefan Ungar, ahogy ezt az oltár mögötti feliratból is megtudjuk:  Ez az épület 1524-ben készíttetett, az én segítségemmel, Stefan Ungar mester: Segesvár.

Az új hajlék csarnoktemplomként terveztetett, melynek hajója bordás csillagboltozattal, és az ugyanolyan magas karzata,  bordákkal ellátott félsüveg fedi. A bejárat a keleti oldalon a konzolokra támaszkodó, lapos boltívű portálon keresztül történik. Érdekes megfigyelni, hogy rostéllyal volt ellátva, a gyámpillérek, melyek a bejáratot őrzik, masszív gyámoszlópként kimagaslóan illesztettek a nyugati oldalhoz.

 

A hajó és a karzat külső oldalán levő támpillérek felső részén az öntőnyílásokat takaró lapos  boltívben végződnek, ezek fölött rézsük vannak. A karzat északi oldalán  egy sekrestye található, melyen hosszan elhelyezett félköríves boltív tündököl.

A templommal egyidőben egy négyszög alakú udvart alakítanak ki, sarkaiban félnyeregtetővel fedett tornyokkal bővítették. Az udvarba a bejárat a védelmi függöny déli oldalán, közvetlenül a torony mellett történik.

Belül, a körítőfal mentén, a félnyeregtetővel fedett védelmi folyosók találhatók, oromzatát, pedig keskeny, cseréptető védi.

A templom belsejében a fából épített, XVI-XVII. században festett erkélyt még ma is őrzik.  A barokk oltárt 1716-ban a nagyszebeni Andreas Hermann valósítja meg, ez fölé az orgonát 1832-ben illesztik.

1816 és 1819 között az udvar délnyugati oldalán építik a templomőr lakását és a haranglábat.  1996-ban a lakás beomlik, a következő években egy újat emelnek, mely ma muzeumként működik.


Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.