Andreas Lapicida tapasztalt mester volt. Mesterségének köszönhetően, ebben a XV. században nagyon igényelt volt azokban a falvakban, ahol a régi, a Csibin partján meghonosodott, első  ősök által épített román stíusú bazilikák, épp az új feldúlt idők szerint változtatták küllemüket. Egy ideje a mester felvette azt a szokását, hogy meggondolta magát, majd vádindítványt nyújtott be a fizetsége érdekében. Többet kért mint a szerződésbe előre érhtetően meg volt  írva. Ekképpen cselekedett Szászmuzsnán, és így indult Keresztyénsziget irányába is. 1498-ban az  épületnek már teremtemplom alakja volt, és Johannesnek, Szászmuzsna plébánosának, bizonyságtételt kell küldenie affelől, hogy a kőfaragó mester egy boltívért meg egy ablakért még 100 forintot követel.

A román stílusú bazilika a XIII. századból fennmaradt tanúságai közé, legfőképpen a harangláb három szintje, az északi mellékhajó egyes boltszakaszainak a keresztboltíve és a hajó félköríves ablakai említendők. Ezeket az utóbbi munkálatok alkalmával betömték. A többit a XIV. század közepe táján teljesen egy  nagyméretű karzatból, 3 hajóból és egy haranglábból álló teremtemplomhoz alkalmazták vagy átalakították. A karzat mellett két alacsonyabb kápolna volt, mely a mellékhajók meghosszabbításának köszönhetően alakult ki, ezek félköríves abszisban záródnak. A keresztboltozatú karzat fölé egy védelmi szintet emeltek, melyre az északi oldalon levő csigalépcsőn keresztül lehetett feljutni. A XVI. században az északi kápolnát egy fallal leválasztják a karzattól, sekrestyévé módosítván azt.

1472-es évek után Andreas Lapicida kőfaragó mester vezetése alatt a hajót teremtemplommá alakítják. A mellékhajók falait megemelték, ezek meg a főhajó  közé, az nyolcszög alapú oszlopokat idomrúddal alakosították, a karzat fölötti védelmi szintet megsemmistítették. A templom orgonáját Johannes Hahn 1775-ben készíti. A nyolcszintes harangláb az általános átalakítások meg az 1802-es földrengés következtében újításokat szenvedett, így a védelmi szintet helyettesítik, és négy saroktornyot emelnek.  

A templomot körülvevő első védelmi falat a XIV. században emelték fel, a Szalonnás toronnyal egyidőben, mely második szintjén ideiglenesen egy kápolna volt működőben. A torony egy konzolokra támaszkodó, öntőnyílásokkal ellátott védelmi szintben végződött. Egy későbbi időszakban erről lemondtak, egy közvetlenül a védelmi folyosó konzoljaira támaszkodó, csavarodott tetőzetet építvén. Csak három méter távolságra az elsőtől, a második védelmi falat a XV. században emelik fel. Mindkettő belül védelmi folyosóval volt ellátva. A belső udvar falait éléskamrák kettőzték. A külső fal öt toronnyal erődített, mindenik három-három szintű. Az északi oldalon egy zwingert határoltak el, ahol a papilak található. Ennek az erkélyéről tartották a prédikációkat a Keresztyénszigetet pusztító számtalan pestis meg kolera járvány idején.

 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.