Már annyi ideje annak, hogy a királyi földre letelepedének, a határossági viták továbbra is pereségi ürügyként szolgálnak ugyanazon nemzetség körében. Nehéz év léve, események sorozatai követvén egymást: a moldvai hűbéresek felkelének a magyar hatalom ellen, Bogdan â?? a Máramaros vajdája letelepede a Kárpátoktól keletre, államot alapítván  Bánya (Baia) székhellyel, Nicolae Alexandru, Havasalföld fejedelme pedig, nem ismeri el I. Lajos király fennhatóságát: â???? Íme, most a falu aggjaival együtt, én Henning ispán, hivatva  lévén Medgyes székbe, a Völc és Bázna földijei közötti határossági viták fölött ítéletet mondani. Ekkor K.u. az 1359. évet írták.   

Bejegyezve 1268-ban mint Tóbiásfalva és mint egy kiszolgáltatott község, oltalmazója Szent Thobias lesz, okiratban csak  majd 1359-ben találjuk újra, ám más statútummal. Ekkor egy szabad falu volt Medgyes székben. A helység központjába épített templomnak nem ismert a pontos építési éve.  A nyugati oldalon látható 1524-es felirat, valószínű az erődítés évét jelöli.  A csarnoktemplom hajója és karzata ötszögű, ezek magassága megegyezik. Ez utóbbi még őrzi a  fiókboltozatát és égetett agyag bordázatát.   Ide a fény két tört íves ablakon keresztül áramlik be. Az északi oldalon egy domborműves tabernákulumot helyeztek el, mely a Szenvedő Krisztust (Vir Dolorum) ábrázolja.  A mű hasonló a szászivánfalvi és a nagybaromlaki tabernákulumokhoz.  Ugyanazon az oldalon, több mint száz év elteltével egy ajtót vágtak a sekrestye irányába.  Az ajtóról az 1610-es év olvasható.   Figyelemre méltóak a XVI. századból fennmaradt intarziás padok. A hajót a karzattól egy egy tört íves diadalív választja el, mely ugyanolyan boltazattal fedett, bordázat nélkül.  A pneumatikus működtetésű, Georg Wachsmann által készített orgonát a nyugati karzatba 1731-ben helyezték el.  

A templom nyugati oldalán egy harangláb állt, alatta a bejárat volt. Ez 1732-ben a második szintig beomlott, a mai fa haranglábat, csak 1902-ben építették újra. Jelenleg a bejárat a déli oldalon, egy portálon keresztül történik, melyen felismerhető a reneszánsz stílus hatása.

Az erődítési munkálatok a XVI. században kezdődtek meg, elöszőr egy egyszerű, óvális vonalú védelmi függönnyel, bástyák nélkül. Ez a fal ma többé nem létezik, lebontották a XX. század elején, helyet nyervén az iskola felemelésére.  A templomot is erődítették, egy védelmi szintet emelvén a hajó meg a karzat fölé. Ezt kívül támpillérek erősítik, melyeket árkádok egyesítenek, alattuk, pedig az öntőnyílások helyezkednek el. A mellvédfalat lőrések törik át. Ide a bejárat az északi oldalon, egy csigalépcsőn keresztül történt.

Azt a tényt, hogy a templom már a nyugati falon felírt időpont előtt is létezett, a három harangon olvasható 1491-es évszám is alátámasztja. 

Táblás templomából származik Erdély egyik legérdekesebb szárnyas oltára is. Egyedisége az Ótestamentum és Újtestamentum témáinak egymás mellé helyezésében áll.  Ezt 1720-ban Johann Welther vásárolta meg és restaurálta, ám az eredeti triptichon külső és belső oldalon is festett oltár 1522-ből származik, év mely a Tövissel való koronázás jelenetében egy szereplő jegyzékén olvasható.  A rögzített táblán és az oltár szárnyainak becsukásakor látható jelenetek a Krisztus szenvedésével kapcsolatosak: Az Olajfák hegye,  Pilátus ítélete, Keresztvitel, Krisztus ostorozása, Töviskoronázás, A kereszt előkészítése,  Keresztre feszítés és Feltámadás. A többi táblák Az utolsó vacsorá-t ábrázolják és jeleneteket az Ótestamentumból. A Krisztus sírba tétele az oltár predellumán jeleníttetett meg.

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.