Huszonötezer román katona, pár tucat szász család ellen, a templom ízzó falai közé zárva! Valami nagyon felbőszíthette a dölyfös fejedelmet, Mihai Viteazul-t (Vitéz Mihály), valószínű az a tény, hogy soha sem győzedelmeskedett a tűzvésznek, a ostromnak vitézen ellenálló szászok felett. Elégtétel nélkül, nyugtalanul egy hónap elteltével újra eljöve, mert az a vajda, aki a félelmetes törököket legyőzé, és aki azon ámélkoda, hogy két év távlatában egyesíti az egész román nemzetet, nem tudta vereségét elfogadni egy maroknyi, képzetlen, csak egynéhány fallal védett ember ellen. Táborát éhezésbe folythatná itt addig, amíg az utolsó lény is lelkét adja, ám az a ténykedés, hogy várják ellenfeleik halálát, és ne okozzák azt, gyávaság és a katonai gondolkodás hiányának állna bizonyítékául. Így újra eljöve, mikor senki sem gondolá, és mikor mindenki visszatére hajlékába. Annyi ideje múlt az alapítás óta, meg a béke és nyugalom nem vala megengedett hosszú időre Fulkun lovag utódai  számára, így mikor a tatároktól szabadulának, a törökök jövének, mikor ők is abbahagyák a pusztítást, ezzel a keresztyénnel ébredének, a hegyeken túlról, kinek abajgatásait nem érték. És íme a vitézi helytállás után, most valahára fellélegezének, legyőzve és megalázva, az által, aki földjeik felett gőgős uralkodónak álmodá magát.

A helység templomának első hivatalos okiratban való említése aligha 1335-ből való, ebből mára csak a nyugati portál homlokívvel és félkörösen ívelt lunettával maradt fenn, mely oszlópfőik csodálatos, fitomorf ábrázolásokkal gazdagítottak. Erre hivatkozva összefüggésbe hozható a Brassó melletti Keresztényfalva és a Kerc-i kolostor portáljaival. A mai épület a XIX. századból való, annak ellenére, hogy nem különbözik a más oltárral, karzattal, főhajóval, mellékhajókkal és haranglábbal ellátott teremtemplomtól, a XVI. századi szárnyas oltár az a darab, amely által Höltövény dícsőségét szerezte.

A gótikáról az erdélyi reneszánszra való jellegzetes áttérésére ismertet, a Szent Andrásnak, a templom oltalmazójának dedikált oltár, ennek terjedelme és az ikonográfiájának az értéke amaz idők közösségének állapotát adja.

Az oltárnak egy központi szekrénye van, ennek négy szobra a XVI. századból való. Az ezt követő évszázadból maradtak fenn az oltászekrényben látható Jézust ábrázoló szobor meg a predellum szobrai. Amikor a szárnyak nyitottak András, Péter, Jakab szentek vértanúságaik ábrázoltattak meg egy püspök mentése Szent András által. Behajtva jelenetek láthatóak a Szenvedések ciklusából.

A XV. században, a más barcasági településekhez hasonlóan, a Höltövény-i templomot is erődítéssel vették körül, ez a falu lakóit úgy a törököktől, Mihai Viteazul csapataitól, mint a kurucoktól is megvédte.

 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Az én Falum, Templomom és az én Meséim - 15 EUR

Johann Schaas, a riomfalvi (ném. Reichesdorf, Reichersdorf, románul Richiş) szász templom gondnoka, felejthetetlen emlékeit szász tájszólásban osztja meg velünk, arról az Erdély-i helységről, melyet szeretett, és melyet a kedvező történelmi viszonyok közepette sem hagyott el. Dokumentumfilm, 52 perc. Feliratok: román, angol, német, francia, olasz, magyar.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.