Az első bejegyzés Sályáról  1331-ből maradt fenn, egy okirat igazolja, hogy a helység a Vurpód-i grófi család birtokai közé tartozik. Később Sálya a Nagysink szék egy szabad falujává válik.

Az itt található templomot a XV. században emelik, oltalmazója Szent Orsolya. A csarnoktemplom karzata sokszögű abszissal van ellátva, melyek támpillérekre támaszkodnak, a karzat déli oldalához egy harangláb illesztetett. Kívűlről a felső szintekre való feljárat a lépcsőházon keresztül történt, mely egy közös egységet alkot a toronnyal. A mellékoldalakon lőrések,a felső emeleten, pedig, amely egyben a harangoknak adott helyet, minden oldalon két-két szélesen ívelt ablak található. A hajó mennyezettel fedett, a karzat, pedig borda nélküli boltozatfiókos kereszboltozattal. A karzat ablakai tört ívesek és mérművekkel díszítettek, a hajóé, pedig megőrizték a félköríves módosításokat. A templomnak  két, oszlopos előcsarnokkal ellátott bejárata van a nyugati és déli oldalakon.

Valószínű a védelmi övet, mint sok más esetben is, a XV. század vége felé vagy a következő század elején emelték fel. A védelmi függöny csiga alakú pályát ír le, mely az északi, keleti, valamint a dél-nyugati oldalakon három félnyeregtetővel borított toronnyal van ellátva. A falak belső oldalán konzolokra támaszkodó fából épített, félnyeregtetővel fedett strázsaút található. Az udvarba a bejárat a délnyugati torony mellett levő kapun történik. Az udvar északi oldalán, a toronyhoz illesztve a régi kápolna romjai ismerhetőek fel. A védelmi függöny felemelése után, a templom északnyugati és északkeleti oldalán, az északi résznek a két fallal való elzárása által, egy második udvar alakult ki. A délkeleti toronyban berendezett papilak előszőr  1414-ben említődik, ám egyik belső gerendán bevésve az 1525-ös év látható.

A főhajó három karztát falazatból emelték, konzolokra támaszkodik, kettő az északnyugati és délnyugati oldalakon, valamint egy a délin található. Az utóbbi a félköríves diadalívhez illesztetett. 1832 és 1834 között a templom hajóját nyugat irányban bővítik. Így belűl egy újabb tribünt emelnek, mely két négyzet keresztmetszetű, három félkörívet tartó pillérre támaszkodik. Ide a feljárat a bejárati folyosó jobb és bal oldalán, a nyugati fal szélességében emelt lépcsők által történik. A homlokzat klasszikus stílusú. Az oltárt 1845-ben helyezik el, az orgona, pedig a brassói Heinrich Meywald műve 1851-ből.

1883-ban a haranglábat lebontják. Ez az időpont előtt, 1735- valamint 1822-ben,  a nagyszebeni hatóságok támogatásával, újításokon ment át. Lebontás után a harangokat a templom déli oldalán levő faépületbe helyezik át. 

 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Erődtemplomok Multimédia CD - 15 EUR

Több mint 400 kép jellemez 44 erdélyi szász falut és ezek erödtemplomait. Történelmi tények, építészeti információk, 19 helyi legenda és a települesek interaktiv térképe, szótár, mindezek egy könnyen kezelhetö interfész segíségével. Az információk a CD-n 7 nyelven ismertettek (magyar, román, angol, német, francia, spanyol és katalán), és részletes információkat tartalmaz a környékröl és az erödtemplomokról (beleértve a 7 UNESCO listáján megjelenö erödtemplomot), egy világos képet festve az erdélyi szász kulturális örökségről.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.