A falu első írásos említése 1206-ban történik, ám a közösség imaházának a rekonstruálása a régészeti adatok hiányában lehetetlen. Nagysáros szabad község volt Nagy  Sink székben.

A ma is fennálló Szent Jákob oltalma alatt levő templom az 1449 és 1466-os években  két pápa által kiadott búcsúlevélben jelenik meg. A nyugati oldalon levő torony, a hajó és a sokszögű karzat szélessége megegyezik, az utóbbi kettőt egy tetőzet fedi. A torony első szintjén az északi és déli oldalon a bejáratok félkörösen íveltek, a belteret pedig kőbordás keresztboltozat fedi. A hajóba a  bejárat egy tört íves portálon keresztül történik, ennek archivoltja négyszeresen lépcsőzött.   

A timpanonnak lóhereíve van, melyet két liliom ékesít. A torony második emelete lőrésekkel van ellátva, a harmadik kisebb tört íves nyílásokkal, a negyedik, pedig három nagy gótikus ablakkal. A hajót állítólag bordás keresztboltozat vagy kazettás mennyezet fedte. A legfelső részen három-három gótikus ablak található. A karzatnak csillagboltozata van fiókkal és téglából bordákkal, és a hajótól egy karcsú tört íves diadalív választja el.

A XV - XVI. században a templom védelmi okokból számtalan változásokon megy keresztül. 1506 és 1507-ben a közösség a templomi munkálatokért 12 forintot kap. Eképp a földszint északi oldalán levő boltívet befedik és a legfelső emelet egy mellvédet kap. A templom 14 támpillérjét falazatból boltívek egyesítík öntőnyílásokat alkotván a templomot körülvevő északi, keleti és nyugati oldalakon. A templom fölé egy újabb lő- és öntőrésekkel ellátott szintet emeltek.

Ugyanekkor emelhették a vedelmi falakat is hat toronnyal és az ezt körülfutó strázsaúttal. Az udvarba a bejárat a keleti oldalon a félnyeregtetővel fedett tornyon keresztül történt. Érdekességként megfigyelhető az alapok és a tornyok elhelyezkedésének sokrétűsége. Egyik torony hatszögű, egy rombusz, kettő négyzet és kettő téglalap alakú. A tornyok a elhelyezkedési módja a lehető legkülönbözőbb: ferdén a sarkon (a rombusz alakú), a védelmi függönyhöz illesztve vagy közbeékelve. A lő- és öntőrések úgy tagoltak, hogy a lehető legjobb hozzáférhetőséget bíztosítsák. A védelmi falból ma csak a déli oldalon egy kis szakasz maradt fenn, ahol belül egy raktár illesztetett.  

Az épület együttest 1561-ben javították meg, ahogy ezt a déli portál fölött levő feliratról olvashatjuk le. Az erődítményben más karbantartási munkálatokat 1727  és 1772-ben végeztek. Már 1900 körül az udvar falai és a tornyok nagy része már omladozó állapotban volt.

A barokk oltár a nagyszebeni Stock Martin műve 1745-ből, ugyanebből az évből maradt fenn  a szószék is. 1774-ben Nagy - Sinkről egy orgonát hoznak. 1835 és 1837 között a Friedrich és Wilhelm  Mätz testvérek egy új orgonát készítenek, melyet 1912-ben a brassói Karl Einschenk orgonájával helyettesítenek.

1587-ből egy kis harang maradt fenn, 1967-ben, pedig egy 1937-beli nagy harangot és 1922-ből két közepeset meg egy kissebb harangot hoznak 1777-ből. Az utóbbin a következő szöveg olvasható: 1777-ben készíttetett az Isten tiszteletére és a Hanebach-i evangélikus közösség használatára.

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.