1337-ben egy pápai adójegyzékből megtudjuk, hogy Johannes de Monte Martini a nagyszebeni prépostság papja. Ez a helység és az itt meglévő templom első írásos említése. A templomot a XIII. században emelték, eredeti szerkezete: háromhajós bazilika, toronnyal a nyugati oldalon, négyzet alaprajzú karzattal meg egy sokszögű oltár. A főhajót három pár, félköríves boltív választja el a mellékhajóktól, ezek négy oszlopra támaszkodnak, ez utóbbiakhoz pilaszereket illesztettek. Nem ismert az a tény, hogy eredetileg a térségek mi módon voltak lefedve, azonban feltételzhető, a más korabeli templomokhoz való hasonlatosságok alapján, hogy a főhajó kazettás mennyezettel volt ellátva, a mellékhajók és a karzat borda nélküli keresztboltozattal; az oltár, pedig félsüveggel volt fedve. A karzat északkeleti sarkában, valamint a mellékoldal ugyancsak északkeleti oldalán még látható a keresztboltozat maradványa.

Kívül, a mai mellékhajó északkeleti meg a karzat északi oldalán levő két fal maradványa alapján arra következtethetünk, hogy a  mártonhegyi templom eredeti tervrajza - a közelben levő nagysinkihez hasonlóan- a karzat északi és déli pontjaiban még két tornyot folglalt magába. A karzat déli részén elhelyezkedő sekrestye utólag illesztetett a templomhoz, ennek következtében itt az előbbihez hasonló maradványok eltüntek.

A torony földszintjének mennyezete kazettás, innen egy falépcsőn keresztül az első emelet erkélyéhez lehet feljutni, mely a főhajó felé egy félköríves árkádban nyílik. A torony nyugati oldalán levő portál félköríves ívsorban záródik, mely egy egyszerű párkányzatra támaszkodik, ezt a homlokzathoz illesztett árkád erősíti meg.

Ugyanúgy mint más esetekben is, az erődítési munkálatok a XV-XVI. században kezdődhettek. Tudjuk, hogy 1520-ban Mártonhegy a Nagyszeben-i szász közösségtől a templom erődítésére egy bizonyos pénzösszeget kap. Most a karzatot megnagyobbítják, ennek az északi oldalán levő sekrestyét lebontják, befalazván az ehhez nyíló ajtót is. A karzat fölé egy védelmi galériát alakítanak ki lőréssekkel ellátott falazattal; ez a hat boltívben egyesülő támpillérre támaszkodik, öntőnyílásokat zárván közre. Valószínű, hogy a karzat erődítésekor lemondtak a tornyok építéséről az északi meg déli oldalakon. Ugyanebben az időszakban emelték a nyugati torony folyosóját fából meg a templom kettős védelmi falát, melyet a régészeti kutatások hiánya miatt lehetetlen rekonstruálni. A belső védelmi falat 1886-ban lebontják; a külső, pedig ebben az időpontban már nem létezett.

Az oltár 1730-ból való festménye az Utolsó vacsorát ábrázolja, a nagyszebeni Johann Martin Stock munkája.  1795-ben a nyugati portálhoz egy oszlopcsarnokot illesztenek, egy újabb bejáratot nyitván a mellékoldal délnyugati oldalán, ugyancsak oszlopcsarnokkal fedve. Lehetséges, hogy ugyanekkor bontják le a karzat fölötti védelmi szintet is, a templom tetőzetét a támpillérek között levő árkádokra helyezvén.  A főhajót egy félkörösen ívelt, kettős ívekre támaszkodó boltozattal fedték be, a karzat, pedig egy  fiókos dongaboltozatot kapott. A mellékoldalak felett falazatból, a főhajó felé, lapos ívben nyíló erkélyeket emeltek. Ezen módosítások során a mellékhajók boltozatát megsemmisítették, majd egy mennyezettel fedtek be.

1700-ban a földterület és az erdő egy részét Constantin Brâncoveanu fejedelem veszi haszonbérbe, az erdő mai napig is megőrizvén a vajda erdedje nevet. Az 1926-1936 közötti időszakban a templom javításokon megy keresztül, 1940-ben a tornyot cseréppel fedik be, 1953-ban, pedig a templomot  egy fémöv segítségével erősítik meg. 1488-ban Mártonhegyet a Nagysejk szék szabad községeként említik.


 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Fotóalbum - 15 EUR

Fedezd fel Erdélyt - Terra Ultrasilvana- az "erdö elö" területét, egy századokon át érintetlenül maradt kulturális vídéket! Kutasd fel az Erdély déli részén fekvö tájat, a több mint 200 fotón keresztül. Az album megkapható angol és német nyelveken, 21 X 28 cm-es formátumú, 128 oldalban összefoglalva.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.