A XII. század közepe táján, II Géza magyar király több mint 2500 német telepest hozott az országba, hogy fejlesszék és védjék  Erdély délkeleti részet, az 'erdövidéken t??li területeket', egy, a Kárpátok által határolt termékeny fennsikot, mely a mai Románia területén fekszik. Ök képezték a német telepesek elsö hullámát, akik a szász települések alapköveit helyeztek el. Ugyanebben az idöben jelennek meg Erdélyben a teuton lovagok is, akiket a Palesztinát visszafoglalÓ arabok üldöztek ki a Szent Földröl. 

A francia ciszterci szerzetesek rendje két kolostort épít, melyek komoly hatással lesznek a kesöbb felépülö szász templomok stílusaira.

A templomok kezdetektöl fogva komoly szerepet játszottak az ??j közösségek életében, melyeknek idöközben sikerült lerakniuk egy ??j társadalom alapjait.

 
venirea sasilor

Ekképpen az ??jonnan betelepített régiÓk viszonylag rövid idö alatt egy komoly szociális és gazdasági fejlödésen mentek át. Erdély termékeny földje azonban, a Nyugat és Kelet határán valÓ fekvése miatt, viharos idöszakot is  átélt. A XIII. század közepén a szász településeket a mongol portyázÓk rendszeresen feld??ltak. A szászok utolsÓ menedeékként a templomok épületeibe h??zÓdnak, mindegy megelözve Luther szavait: "Erös várunk nekünk az Isten ".

A hely adottságai és a közösség gazdasági helyzetéböl kiindulva, a templomok sorozatos mÓdosításokon estek át, melyek fö célja az erödítés volt,  a templom falai minél jobb menedéket ny??jtsanak ostrom esetén. A templomok csak 5 évszázaddal késöbb, az utolsÓ török hadjárat (1788) után térnek vissza a kizárÓlag vallásos szerephez.

A viharos idök ellenére, a szászok jÓ gazda és kézmüves szelleme további gazdasági és politikai fejlödést hozott. A falvak fejlödtek, a fiatalokat gyakran külföldre küldték tanulni, így a közösségek mindig értesültek a leg??jabb tudományos felfedezésekröl.

A II. világhábor?? megrázza egész EurÓpát, és egy??ttal a vég kezdetét jelenti az erdélyi szász közösségek majd 800 éves történetének.

 
biserica ideala

Az erdélyi szászok száma folyamatosan csökken a hábor?? utáni deportálások következtében, majd a tömeges kivándorlások miatt, melyeket a kommunista rendszer kényszerített ki. Ebben az idöszakban egy Németországgal kötött megállapodás megkönnyítette a szászok kivándorlását.

1989 után, a Ceauşecu rendszer megdölésével megnyíltak a határok és kezdetét vette a kivándorlások utolsÓ hulláma. A tömeges kivándorlások után csak egy pár idös házaspár maradt, akik megprobálnak gondoskodni a templomaikrol. Kevés kivétellel, az erödített templomok egyre csak romosodnak, az ertéktárgyak egy része tolvajok és régiségkereskedök kezére kerül.

A falu öregjei a látogatÓknak a letünt, szép idökröl mesélnek, egy kihalÓ nép történetét.

Az UNESCO világörökségi listájára 7 került fel a 150 templom közül.

 

Magazin
Harman 14

Harman 14

Magazin

Az én Falum, Templomom és az én Meséim - 15 EUR

Johann Schaas, a riomfalvi (ném. Reichesdorf, Reichersdorf, románul Richiş) szász templom gondnoka, felejthetetlen emlékeit szász tájszólásban osztja meg velünk, arról az Erdély-i helységről, melyet szeretett, és melyet a kedvező történelmi viszonyok közepette sem hagyott el. Dokumentumfilm, 52 perc. Feliratok: román, angol, német, francia, olasz, magyar.
Évszakok
Évszakok
Áprilisban és májusban megcsodálhatják a tavasz kezdetánek ??julÓ fáit, a virágba borult réteket, a friss, zöldülö füvet, a bÓdito virágillatokat, a tiszta kék eget. Ez az ideális idöszak átelni a természet ??jjászületését és csodálatos képek készítésére!
Elmenyek
Elmenyek
Íme pár dolog, melyet semmiképpen nem kell elmulasztanod.
Helyi izek, Aromak
Helyi izek, Aromak
Egy igazán egyedi elmény átélése érdekében, nem kell elszalasztanod a helyi izek, ínycsiklandozÓ falatok ízlelését.
Orokseg
Orokseg
Az erödtemplomok egyedi és különleges tünemények, melyek egész EurÓpa területén csak pár helységben lelhetök. Több mint 300 szász erödtemplom létezett Erdélyben. Egyesek etüntek, más templomok tünöfélben, de legtöbb közülük büszkén állja helyét, akár elhagyatott vagy elfelejtett falvakban is.